Правила акції

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «ГРАЙ В БОУЛІНГ І IPHONE ВИГРАВАЙ» (НАДАЛІ – АКЦІЯ) (НАДАЛІ – ПРАВИЛА АКЦІЇ)
1. Організатор і виконавець Акції
1.1. Організатором та Виконавцем Акції є: Фізична особа підприємець Фурда Марія Вікторівна, ідентифікаційний код 3205906285, що проживає за адресою 79060, м. Львов вулиця Пулюя І. б. 9, кв. 67, що діє на підставі реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 415 000 0000 084338 від 30.08.2017 (надалі – «Організатор Акції» або «Виконавець Акції») та ТМ «PAPASHON».

2. Учасники Акції
2.1. Учасником Акції є фізичні особи, які виконали всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (надалі – «Учасники» або «Учасник»).
2.2. Учасником Акції може бути усі громадяни України, яким на початок проведення Акції виповнилось 18 років (з необхідним обсягом дієздатності відповідно до законодавства України). Винятком є співробітники, представники Організаторів та Виконавців Акції.
УВАГА! Не визнаються Учасниками Акції та не можуть брати участь в ній:
– власники та працівники Організатора та Виконавця;
– безпосередні члени родини осіб вказаних вище. Під безпосередніми членами родини розуміються: дружина, чоловік, діти, батьки, рідні брати чи сестри, дідусі та бабусі, онуки, інші утриманці або опікуни чи піклувальники;
2.3 Учасники Акції повинні неухильно дотримуватись та виконувати всі умови цих Правил Невиконання/неповне виконання визначених цими Правилами умов, а також невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного Учасника Акції права на одержання Головного призу та інших Призів. В цьому випадку, Учасник Акції вважається таким, що відмовився від отримання Головного призу або інших Призів, та не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

3. Територія проведення та тривалість Акції
3.1. Акція проводиться на території боулінгу Розважального комплексу «PAPASHON», що розташований за адресою: м. Львів, вулиця Кульпарківська, 226 А в період з 06.10.2017р. до 15.12.2017р. включно протягом всього графіку роботи закладу (надалі – «Період проведення Акції») на рецепції боулінгу Розважального комплексу «PAPASHON».
3.2. Термін проведення Акції та місце її проведення може бути змінені Організатором Акції за його власним рішенням у зв’язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені ним станом на день затвердження цих Правил.

4. Призовий фонд
4.1. Призовий фонд Акції складається з:
1) Головного призу – смартфон iPhone у кількості 1 (одна) одиниця;
2) Другий приз – Подорож до Одеси (складається з залізничних квитків в обидва направки на дві особи Львів-Одеса та одного сертифіката на 2000,00 гривень на кухню в будь якому розважальному комплексу «PAPASHON» (ПАПАШОН) Одеси у кількості 1 (одна) одиниця ;
3) Третій приз – Сертифікат на 2000,00 гривень на послуги Дитячого містечка «PAPASHON» Львів» у кількості 1 (одна) одиниця;
4) Клубна карта «PAPASHON» з 12% накопичувальною знижкою –у кількості 20 (двадцять) одиниць.

5. Порядок участі в Акції
5.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно здійснити усі наступні дії:
5.1.1. Протягом періоду проведення Акції оплатити гру в боулінг одним чеком на суму неменше 300 грн., причому вартість шкарпеток до суми чеку на враховується, відповідно до встановленого тарифу комплексу, що знаходяться в ТРЦ «Victoria Gardens» Розважальному комплексі «PAPASHON», за адресою, вказаною в п.3.1., що має бути підтверджено відповідними
розрахунковими документами (фіскальними або товарними чеками оформленими у відповідності до чинного законодавства України).
5.1.2. Щоб стати Учасником Акції особа повинна пред’явити Виконавцю Акції розрахункові документи (фіскальні або товарні чеки оформлені у відповідності до чинного законодавства України), які відповідають умовам участі у Акції, зареєструвати їх, отримати та заповнити персональну картку учасника Акції, що містить особисту інформацію учасника (П.І.Б., контактний телефон, номер чеку, вартість, тощо) (надалі – Картка) на рецепції боулінгу та отримати персональний номер Учасника Акції. Виконавець Акції ставить спеціальну відмітку на відповідних розрахункових документах для запобігання їх повторної участі в Акції. На один чек розповсюджується (надається) один Персональний номер Учасника Акції. Якщо кількість гравців на доріжці становить більше 1, то гравці самостійно визначають, кому надається Персональний номер і хто буде Учасником Акції.
УВАГА! Кількість шансів на одного Учасника не обмежена: Учасник має можливість заповнити стільки Карток, скільки забажає за умови, що вони відповідають Правилам Акції.
5.1.3.Заповнивши Картку відповідно до даних Правил, Учасник отримує право на участь у розіграші Головного призу та інших Призів Акції.
5.1.4. До участі в Акції допускаються лише Персональні номери Учасника, які відповідають періоду проведення Акції, та заповнені згідно п. 5.1.2 та з урахуванням п. 5.1.5. Правил.
5.1.5. Усі заповнені належним чином Картки беруть участь у розіграші Головного призу та інших Призів. Організатори Акції попередньо можуть повідомити про інший час розіграшу шляхом розміщення інформації на сайті: papashon.com та на офіційних сторінках у соціальних мережах: Facebook.
Видача номерів учасників припиняється 16.12.2017 року 02:30 год.
5.1.6. Учасники Акції повинні зберігати Персональні номери Учасника для підтвердження участі в Акції до дня закінчення Акції.

6. Порядок проведення розіграшу
6.1. Визначення Учасника Акції, який має право на отримання Головного призу та інших Призів (надалі – «Переможець Акції»), проводиться згідно з положеннями цих Правил.
6.2. Розіграш Головного призу та інших Призів Акції відбудеться 16.12.2017 о 12:00 за адресою, зазначеною у пункті 3.1.
6.3. Визначення переможців Акції буде здійснено за випадковою ймовірністю шляхом жеребкування серед Карток Учасників, що приймають участь в Акції.
6.4. Головний приз та інші Призи Акції поверненню чи обміну не підлягають. Виплата грошового еквіваленту не допускається.
6.5 Під подарунком Акції мається на увазі його придбання за ціною 1,00 грн. в т.ч. ПДВ. (окрім призів під номером 4) .
6.6. Заміна Головного призу та інших Призів, вказаного в п.3.2 цих Правил, будь-яким іншим благом чи на будь-які інші Призи не допускається. Призи обміну та поверненню не підлягають.
6.7. З моменту отримання Учасником Головного призу та інших Призів, Організатор Акції не несе відповідальності за випадкове знищення чи пошкодження Головного призу та інших Призів.
6.8. Особиста присутність учасника Акції в місці розіграшу Головного призу та інших Призів є обов’язковою умовою для його отримання. В протилежному випадку розіграш призу відбувається серед зареєстрованих Карток інших учасників за випадковою ймовірністю, шляхом жеребкування.
6.9. Учасник Акції Картка якого буде визначена такою, що виграла Головний приз або інші Призи зобов’язаний за місцем проведення розіграшу пред’явити Виконавцю Акції: Персональний номерок Учасника, копію паспорту, ідентифікаційного коду.
6.10. Зовнішній вигляд Головного призу та інших Призів може відрізнятись від його зображення у рекламних матеріалах.

7. Права та обов’язки Організатора
7.1. Організатор залишає за собою право змінити дату, час проведення розіграшу, умови визначення Переможця. Змінену інформацію можна буде дізнатися на офіційному сайті Організатора Акції: papashon.com та на офіційних сторінках у соціальних мережах: Facebook
7.2. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за непроведення Акції, або не вручення призу у випадку настання таких форс-мажорних обставин як: стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвласні контролю з боку Організатора Акцій обставини, що перешкоджають в проведенні Акції та врученню призу.
7.3. Організатор залишає за собою право переглядати та змінювати ці Правила без будь-яких пояснень і попереджень; шляхом розміщення інформації на сайті: papashon.com та на офіційних сторінках у соціальних мережах: Facebook

8. Прикінцеві положення
8.1. Всі результати Акції є остаточними і перегляду не підлягають.
8.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає перегляду.
8.3. Дані правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення інформації на сайті: papashon.com. та на офіційних сторінках у соціальних мережах: Facebook. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючих Правил.
8.4. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомлений з цими Правилами і погоджується з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання призів, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора та/або інших осіб будь-якої компенсації.
8.5. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, неконтрольованої Організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

9. Персональні дані
9.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції себе усвідомлює всі ризики і наслідки, пов’язані з участю в Акції та отриманням Призу.
9.2. Під час участі в Акції Учасники самостійно вносять свої персональні дані, а саме: прізвище, імя, по батькові, поштову адресу, адресу електронної пошти (e-mail), контактний телефон, інше. Інформація, що надається, відноситься до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.
9.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою згоду на обробку та безкоштовне використання наданих Учасником Акції персональних даних, а саме: ім’я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, адресу електронної пошти, а також інші дані, що надаються Учасником Акції для участі в Акції (далі – «Персональні дані»). (Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя – НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.) Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою
особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”.
9.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, та ознайомлений з правами, передбаченими ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».
9.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором Акції самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.
9.6. Організатор Акції не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.
9.7. Взявши участь в Акції, Учасники дають свою згоду на те, що їхні персональні дані, фото- і відеоматеріали з їхньою участю в публічних заходах, які проводяться Організатором Акції в межах даної Акції, можуть бути використані Організатором Акції та іншими уповноваженими ним особами в рекламних цілях, в тому числі в друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, та розміщення реклами в мережі Інтернет без виплати будь-якої винагороди. Авторські права на такі матеріали належать Організатору.
9.8. Процедура визначення Учасників Акції, які мають право одержати Приз, не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, або умовами конкурсу. Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників Акції за їхню участь в Акції.
9.9. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними Правилами.