Публічний договір (ОФЕРТА)

Оферта, є офіційною пропозицією Продавця  укласти Договір купівлі-продажу Сертифікатів які надають право на придбання товарів та послуг на території  Розважальних комплексів під ТМ PAPASHON (ПАПАШОН), у Ліцензіатів ТМ PAPASHON (ПАПАШОН) дистанційним способом  тобто через Інтернет-портал, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну договір (Оферту) на офіційному інтернет-сайті   Ліцензіатів ТМ PAPASHON (ПАПАШОН)  «http://papashon.com» (далі – «Інтернет-сайт»).

 

  1. Загальні положення

1.1 Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі – ЦКУ) та Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103,  даний документ є офертою, а факт вчинення Покупцем замовлення, через сайт  заповнивши  відповідну  форму  – є повним і безумовним прийняттям даного публічного договору та інформації, викладеної на сайті.

1.2 Сторони цього правочину керуються   Законами України: «Про електронну комерцію», «Про захист прав споживачів», «Про рекламу», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», «Про електронний цифровий підпис», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про захист персональних даних».

1.3 «Продавець» – фізична особа підприємець яка від імені та в інтересах  Ліцензіатів ТМ PAPASHON, ПАПАШОН здійснює реалізацію Сертифікатів на товари і послуги які реалізуються на території  Розважальних комплексів під ТМ PAPASHON (ПАПАШОН).

1.4  Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, що  здійснює покупку   Сертифікатів  Ліцензіатів ТМ PAPASHON, ПАПАШОН, які представлені на сайті Інтернет-порталу, для цілей не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

1.5  Товар – опублікований на сайті Інтернет-порталу  перелік сертифікатів з відповідним номіналом, після придбання  сертифікату – Покупцем набувається  право вимоги  на отримання товарів /послуг  які  продаються/ надаються Розважальними  комплексами під ТМ PAPASHON (ПАПАШОН).  

1.5.1 «Номінал  сертифікату» – номінальна вартість Сертифікату, яка визначає граничний розмір вартості права вимоги, щодо якої може бути використано  Сертифікат.

На сайти представлені Сертифікати номіналом: 100 (сто) 200 (двісті) 500  (п’ятсот) 1000 (одна тисяча) 2000 (дві тисячі)  гривень.

1.5.2 «Право вимоги» – право Покупця за сертифікатом, вимагати надання  ліцензіатами ТМ PAPASHON (ПАПАШОН) товари/послуги,  зміст яких було погоджено між Продавцем та Виконавцем .

1.5.3 Сертифікат не діє на придбання: алкогольних напоїв.

1.6 Особистий кабінет – персональній розділ Покупця на сайті Продавця, доступ до якого має Покупець, в якому відбивається його персональна інформація, баланс бонусних рахунків, список придбаних сертифікатів, отриманих купонів та знижок, історія використання сертифікатів, купонів та знижок, також є можливість придбати сертифікати он-лайн та інше. Для користування особистим кабінетом клієнт  повинен бути чинним користувачем картки лояльності ТМ PAPASHON (ПАПАШОН).

1.7  Всі умови Договору, викладені в цій публічній оферті, є обов’язковими для Продавця та Покупця. Перед початком користуванням Інтернет сайтом та здійснення через нього замовлення,  кожен Покупець зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору.

1.8  «Виконавець» – Ліцензіати ТМ PAPASHON, ПАПАШОН – суб’єкт господарювання, що на підставі договору із Продавцем: надали  Продавцю право вимоги з споживання товарів/послуг,  надали Продавцю право відступу на користь третіх осіб права вимоги з споживання товарів/ послуг та безпосередньо надають послуги в обмін на сертифікати.

1.9  В разі виникнення питань просимо звертатися:

Телефон Колл –центра: 048-705-80-70

Електронна адреса для звернень: backoffice@papashon.com

  1. Предмет договору

2.1 В порядку та на умовах визначених Договором, Продавець зобов‘язується передати  у власність Покупця  Сертифікати відповідного номіналу, а Покупець зобов’язується оплатити  зазначені сертифікати та прийняти їх у власність, у відповідності до умов цього Договору.

2.2. Продавець гарантує, що право вимоги щодо якого може бути здійснена погашення  сертифікатів належить та/або буде належати йому у майбутньому на праві власності,  не перебуває  під забороною відчуження, арештом, не є та не буде предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є  та не буде предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження,  передбаченого чинним законодавством України.

 

    3. Ціна Сертифікатів та загальна вартість договору

3.1. Ціна  сертифікатів визначається їх номіналом. Номінальна вартість Сертифікату,  відповідає сумі внесеного платежу, з урахуванням ПДВ, вказується в гривнях.

3.2  Загальна сума Договору визначається як сума всіх придбаних та переданих у власність Сертифікатів Покупцем, протягом терміну дії даного Договору.

3.3  Оплата Сертифікатів  здійснюється Покупцем  безготівковими коштами з використанням банківських карт при оформленні Замовлення в сумі, що відповідає сумі Замовлення, зазначеної на Сайті.

3.4. Продавець  має право надавати знижки на Товари/ послуги  та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок і умови нарахування визначаються Продавцем самостійно і вказані на Сайті, і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

3.5. Продавець  веде статистику оформлених Покупцем замовлень.

 

4. Умови використання сертифікатів

4.1 Для використання  Сертифікату/ів, Покупець   зобов’язаний попередити обслуговуючий персонал Виконавця,  про намір використати сертифікат перед розрахунком за товари/послуги.  Персонал Виконавця  при розрахунку сертифікатом робить списання сертифікату/ів  з бонусної картки постійного клієнта.  

4.2  Продавець не відповідає за якість товарів/послуг, що були надані (надаються)  Виконавцем  з використанням  сертифікату. Приймання, розгляд та/або  задоволення скарг, претензій, вимог за товарами /послугами,  спожитими із використанням  сертифікату, здійснюється Виконавцем  у загальному порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством. За зверненням Покупця, Продавець надає інформацію про реквізити Виконавців, що надають товари/послуги.

4.3. Сертифікат не може бути використаний частково. Номінал сертифікату не підлягає поділу.  Сертифікат не підлягає частковому обміну на послуги  Виконавців.

4.4. Виконавці  самостійно визначають умови надання послуг/товарів  і несуть перед Покупцем  відповідальність за якість наданих товарів /послуг.

4.5. Сертифікат не підлягає обміну на грошові кошти. Сертифікат та кошти, сплачені в рахунок оплати його вартості, не підлягають поверненню, крім випадків передбачених чинним законодавством України та умов, визначених на веб-сайті.

4.6. Сертифікати  мають обмежений термін дії 1 (один ) рік  і можуть бути використані в будь-який зручний для Вас момент в   Розважальних комплексах під ТМ PAPASHON (ПАПАШОН ).  

4.7. Сертифікат не може бути використаний на інших умовах, ніж ті, що визначені Договором.

4.8. Продавець приймає та розглядає скарги, вимоги, претензії щодо невиконання та/або неналежного виконання Продавцем зобов’язань за Договором за телефонними номерами та/або електронною поштою вказаною в пункті 9.1 цього Договору .

4.9. Покупець, має право розірвати Договір та вимагати повернення сплачених коштів, шляхом повідомлення Продавця про це протягом чотирнадцяти днів з моменту укладення Договору, або з моменту першого одержання Сертифікатів. Повернення сплачених коштів обумовлених даним пунктом Договору, здійснюється в спосіб якими їх було перераховано за сертифікат  за виключенням Банковської комісії яка покладається на Покупця.  

 

5 Строк публічної оферти

5.1. Ця Публічна оферта набирає чинності з моменту її акцепту Відвідувачем Сайту / Покупцем, і діє до моменту відкликання акцепту Публічної оферти.

5.2   Зобов’язання Продавця за Договором не припиняються та не можуть бути припинені, відносно Сертифікатів, строк дії яких не закінчено.

5.3. Припинення дії Договору та повідомлення про припинення дії Договору, здійснюється шляхом публікування Продавцем таких даних на веб-сайті, не раніше ніж за 3 (три) календарних дні до моменту припинення дії Договору. Договір є припиненим з дати, визначеної у повідомлення про припинення дії Договору.

5.4 . Зміни у цей Договір вносяться шляхом викладання цього договору в новій редакції. 

 

6 Політика конфіденційності

6.1 Ознайомитися з політикою конфіденційності  Ви можете за посиланням “Політика конфіденційності”

  1. Відповідальність і порядок вирішення спорів

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Покупець, оформляючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої Продавцю інформації про себе, а також підтверджує, що він ознайомлений з умовами цього Договору та погоджується з ними. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації.

7.3. Продавець не несе відповідальності за неможливість виконати замовлення Покупця, якщо така неможливість виникла в результаті незалежних від Продавця обставин, включаючи, але не обмежуючись, порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання тощо.

7.4. Загальна відповідальність Продавця за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору обмежується сумою платежу Покупця, який здійснений на підставі цього Договору.

 

  1. Форс – мажорні обставини

8.1   Форс-мажорні обставини – це обставини, що виникли внаслідок подій екстраординарного характеру, які не могли бути передбачені та яким Сторони не могли запобігти: пожежі, повені, шторму, пилової бурі, землетрусу, засухи або інших природних явищ, а також війни, обмеження або санкції будь-яких держав, що відбулися де-юре або де-факто, дій органів державної влади, блокади, страйки, саботажі, безвладдя, заколоти, затримки авіарейсів за умов, що ці обставини впливають на виконання Договірних зобов’язань та у їх виникненні відсутня вина Сторони, якій такі обставини перешкодили виконанню свого обов’язку за цим Договором.

8.2  Після припинення дії обставин непереборної сили,  термін виконання зобов’язань поновлюється. Про припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їх дії, повинна письмово повідомити іншу Сторону.

8.3. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше 30 (тридцять) календарних днів поспіль, то Сторони мають право припинити дію цього Договору та здійснити остаточні розрахунки. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються і штрафні санкції не сплачуються.

 

  1. Додаткові умови

9.1 Продавець має право переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов’язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.

9.2 У разі оплати Замовлення способом, зазначеним в п. 3.3 Оферти, можливе списання додаткової комісії банком-емітентом.

 

  1. Реквізити Продавця:

Фізична особа підприємець Чухоненко Світлана Ярославівна

діє на підставі реєстрації  в  Єдиному  державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань  від  23.04.2019 р.  номер запису: 2 556 000 0000 151904

р/р  26008010660291 в ПАТ “Банк Восток”  м. Дніпро МФО 307123

Платник єдиного податку ІІ групи

Витяг з реест. плат. єд. податку №1915523401169 від 03.05.2019 року.